دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
جزئیات خبر
برگزاری چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با گروه سرمایه گذاری رنو فرانسه در تاریخ 95/08/05
 برگزاری چهارمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با گروه سرمایه گذاری رنو فرانسه در تاریخ 95/08/05

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی با حضور نمایندگان ادارات کل منابع طبیعی ، راه و شهرسازی، امور اراضی، محیط زیست، صنعت و معدن و تجارت و همچنین متقاضیان خارجی شامل پیر شنوده مدیر عامل شرکت اتوشاسی اینترنشنال(ACI)و جرالد استروت نماینده حقوقی گروه سرمایه گذاری رنو فرانسه به منظور تعیین دقیق محدوده زمین در منطقه کمالشهر و بررسی موارد حقوقی و زیست محیطی و اخذ مجوزهای مورد نیاز برگزار گردید.

کلمات کلیدی: